تماس با ما

انجمن حمایت از بیماران دیابتی عرفان سلامت

ارتباط با ما

تماس با ما

32449618 مشاوره---32445853 پذیرش و دریافت نوبت

info@diabet-erfan.com

www.diabet-erfan.com

شنبه تا پنجشنبه 8:00 تا 13:00

کرمان - بلوار جهاد - جهاد 12 - روبروی آزمایشگاه سپهر - انجمن دیابت عرفان سلامت

تلفن و فکس پذیرش : 03432445853

تلفن پرستاری و مشاوره : 03432449618

کد پستی : 7619738379

EnglishIran