پرستار و ماما

پرستار و ماما

 

گزارش کنفرانس علمی یک روزه بازآموزی دیابت و مراقبت های پرستاری در تاریخ 26 بهمن 1398 در محل سالن دکترنوربخش بیمارستان پیامبر اعظم(ص) از ساعت 8 الی 15 برگزار گردید.

 

الف هدف كلي :
ارائه آموزش خدمات پرستاري به مددجويان / بيماران – به مفهوم افراد نيازمند مراقبت در طيف سلامت به جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجويان

باقدامات:

“برگزاری کنفرانس علمی یکروزه بازآموزی تازه های دیابت و پرستاری ” با احتساب 4 امتیاز بازآموزی برای گروه پرستاران و ماماها

حضور 54 نفر در کنفرانس و بهره مندی ازین برنامه

ارائه آموزشهای زیر با حضور اساتید پرستاری

برنامه به صورت پرسش و پاسخ برگزار گردید

  • مروری بر اهمیت دیابت و آمار ایران و جهان
  • دیابت در کودکان
  • مراقبت های پرستاری در دیابت
  • مراقبت از پای دیابتی

ج–شرح اقدامات:

برنامه آموزشی ارائه شده توسط انجمن حمایت از بیماران دیابتی عرفان سلامت درطول این کنفرانس طی جدول اجرایی زیر و توسط کارشناسان مجرب نامبرده انجام گرفت

 

 

 

تخصص سخنران سخنران عنوان ساعت تاریخ برنامه
  افتتاحیه 8 8:15 26/10/98
پزشک عمومی آقای دکتر عباسی مروری بر اهمیت و آمار دیابت در ایران و جهان 8:15 9
دکترای تخصصی پرستاری گرایش پرستاری کودکان خانم دکتر نعمت اللهی دیابت در کودکان 9 10:30
  استراحت و پذیرایی 10:30 – 11
دکترای تخصصی پرستاری گرایش پرستاری داخلی – جراحی دکتر باقریان مراقبتهای پرستاری در دیابت 11 – 13
کارشناس ارشد پرستاری

مراقبتهای پرستاری در دیابت

طاهره لشکری مراقبت از پای دیابتی 13 – 15

 

د–شرحی بر اهداف برنامه کنفرانس علمی یک روزه تازه های دیابت و مراقبت های پرستاری:

پرستاري حرفه اي است تخصصي با نقش هاي چند گانه كه داراي وظايف عمومي و اختصاصي مي باشد . ( وظايف عمومي در كليه سطوح خدماتي و وظايف اختصاصي در سطوح تخصصي ارائه مي شود ).
پرستار با ديد جامع و جامعه نگر ، بمنظور تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجويان ، در كليه سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي كه سطح اول آن فرد ، خانواده ، مدرسه ، كارخانه و … سطح دوم مراكز بهداشتي درماني ، سطح سوم بيمارستان و كلينيك هاي عمومي و تخصصي اعم از دولتي و خصوصي ، سطح چهارم مراكز فوق تخصصي و سطح پنجم مراكز توانبخشي و نگهداري است انجام وظيفه مي نمايد .
فعاليت ها / مداخلات پرستار بر سه نوع ا ست :

  • فعاليت ها / مداخلات مستقل : فعاليت هايي است كه براساس بررسي و شناخت و تشخيص پرستاري انجام مي شود . ( تغيير وضعيت در بيماران بي حركت ، ارتقاء سطح آگاهي مددجو خانواده در مراقبت بهداشتي ، استفاده از روش هاي آرام سازي در كاهش اضطراب و ...)

 

  • فعاليت ها / مداخلات غير مستقل : فعاليت هايي است كه در حيطه هاي بهداشتي درماني و توانبخشي بنا به تجويز و توصيه پزشك و ساير اعضاي تيم بهداشتي انجام مي شود .

 

  • فعاليت ها / مداخلات بينابيني : فعاليت هايي است كه پرستار با همراهي و مشاركت ساير اعضاي تيم مراقبت بهداشتي ، با توجه به عكس العمل هاي بيمار نسبت به درمان هاي تجويز شده انجام مي دهد ( كمك به مددجو در كاهش عوارض درماني ، داروهاي قلبي و غيره )

امید است این اقدامات گامی موثردر حمایت از این بیماران و در جهت ارتا زندگی و رفاه این مددجویان در حیطه سلامت باشد.

ضمنا گزارش تصویری این کنفرانس در ادامه ارائه خواهد گردید:

EnglishIran